θάλα

θάλα
θάλᾱ , θάλος
scion
neut nom/voc/acc pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Θάλα — Θάλᾱ , Θάλης masc nom/voc/acc dual Θάλης masc voc sg Θάλᾱ , Θάλης masc gen sg (doric aeolic) Θάλης masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Disigma — Das Sampi (griechisches Neutrum Σαμπί, Majuskel: Ͳ, Minuskel: ͳ) ist ein Buchstabe, der in einigen vorklassischen Varianten des griechischen Alphabets vorkam. Es stand an Stelle der Ligatur ss, weshalb es zuweilen auch als Disigma („Doppelsigma“) …   Deutsch Wikipedia

  • Ϡ — Das Sampi (griechisches Neutrum Σαμπί, Majuskel: Ͳ, Minuskel: ͳ) ist ein Buchstabe, der in einigen vorklassischen Varianten des griechischen Alphabets vorkam. Es stand an Stelle der Ligatur ss, weshalb es zuweilen auch als Disigma („Doppelsigma“) …   Deutsch Wikipedia

  • Sampi — Graphies Capitale Ϡ, Ͳ Bas de casse ϡ, ͳ …   Wikipédia en Français

  • ТАЛА —    • Thala,          Θάλα, значительный город Нумидии, вероятно тождественный с Телептой, крайний юго западный пункт страны у пустыни. Sall. Iug. 75. 77. 80. Tac. ann. 3. 21. Strab. 17, 831 …   Реальный словарь классических древностей

  • Θάλαι — Θάλης masc nom/voc pl Θάλᾱͅ , Θάλης masc dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • athalamous — (ˈ)āˈthaləməs adjective Etymology: a (II) + Latin thalamus marriage bed, bedroom (from Greek thalamos bedroom, room) + English ous; akin to Greek tholos rotunda more at dale 1 …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”